Privacy Statement

Privacy statement – Verantwoordelijkheid – AVG

 

Privacy statement Evangelische gemeente Parousia Wijchen

Bij bezoek aan deze website kunnen wij gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via emailformulieren die u hebt ingevuld. Evangelische gemeente Parousia Wijchen waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) welke per 25 mei 2018 van kracht is. Uw persoonsgegevens worden door Evangelische gemeente Parousia Wijchen beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Evangelische gemeente Parousia Wijchen informatie ten behoeve van een efficiënt en effectief gebruik van deze website. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen de bezoekers. Deze gegevens zijn algemene aard en niet tot uw persoon te herleiden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Indien u uw gegevens heeft verstrekt aan Evangelische gemeente Parousia Wijchen, al dan niet via deze website, kunt u te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen uit de administratie. Voor zover u dit niet zelf op de website kunt doen, kunt u een verzoek indienen via: info@parousiawijchen.nl

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Evangelische gemeente Parousia Wijchen gebruikt cookies op haar website om inloggen voor leden mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van Evangelische gemeente Parousia Wijchen kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Evangelische Gemeente Parousia Wijchen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met webmaster via info@parousiawijchen.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Evangelische gemeente Parousia Wijchen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Verantwoording

Deze website is gebouwd in opdracht van Evangelische gemeente Parousia Wijchen.

Op de website wordt alleen gemeente gerelateerde informatie verstrekt; op de website wordt rekening gehouden met de privacywetgeving en de privacygevoeligheid van informatie, gegevens en foto’s; alvorens informatie, gegevens of foto’s op de website worden geplaatst, is fiat nodig van de webbeheerder. Deze draagt binnen de gemeente de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid. Hij is te bereiken via  info@parousiawijchen.nl.

Privacygevoelige informatie is uitsluitend te bereiken na inloggen met persoonlijk account en wachtwoord. Het merendeel van de foto’s zijn beveiligd (achter wachtwoord), enkele niet beveiligde staan op het openbare deel van de site. Indien u niet met foto op de site wilt, dan kunt u dit aangeven bij webmaster en de foto wordt weggehaald.

 


x
Inloggen voor leden