Privacy Statement

Privacy Statement Parousia Wijchen

Om informeren en onderlinge communicatie binnen Parousia Wijchen mogelijk te maken worden uw persoonsgegevens gevraagd voor onder andere ons adressenbestand en voor toegang tot onze internetpagina. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een naam, telefoonnummer, e-mail- of huisadres.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Wij streven ernaar om in het werken met persoonsgegevens te voldoen aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit vanuit justitiële of juridisch recht noodzakelijk is. Zie ook Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wikipedia) en Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet en Over verenigingen en kerken op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Meld het ons wanneer u het oneens bent met een vermelding van uw gegevens. Wij zullen wij deze dan verwijderen. Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: info@parousiawijchen.nl.


x
Inloggen voor leden