Wij

Evangelische Gemeente Parousia:

Evangelische

... van 'evangelie', dat goed nieuws betekent; aan ieder mens biedt God verzoening aan door Jezus Christus

Gemeente

... of kerk, niet in de zin van een kerkgebouw, maar een gemeenschap van gelovigen; het gemeenschappelijke is de relatie met Jezus Christus

Parousia

... een Grieks woord dat in het nieuwe testament komst en aanwezigheid betekent; Jezus Christus komt terug, dat is de hoop in ons leven


abc_logo.jpgAls CAMA gemeente zijn we aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten (ABC). Kijk op www.abcgemeenten.nl voor meer informatie.

 

Als ABC gemeente zijn we ook erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder staan de gegevens volgens de richtlijn van ANBI:

ANBI TransparantieANBI

 

Naam ANBI:

Evangelische Gemeente Parousia Wijchen

RSIN/Fiscaal nummer:

824201279

Website adres:

www.parousiawijchen.nl

E-mail:

info@parousiawijchen.nl

Adres:

Postbus 328, 6600 AH Wijchen

 

Doelstelling

Parousia Wijchen is een plaatselijk kerkgenootschap die aangesloten is bij de Alliantie van Baptisten en Cama Gemeenten (ABC gemeenten). In onze statuten staat dit als volgt omschreven “De gemeente heeft zich met soortgelijke gemeenten verenigd in de als

kerkgenootschap ingeschreven Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten.“ (Artikel 1b van de Statuten).

De statuten van de Parousia Wijchen hebben o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De statuten vindt u HIER op onze website.

De Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Parousia Wijchen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door een raad van oudsten, bijgestaan door overige bestuurders, momenteel in totaal 6 personen, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie

De visie van Parousia Wijchen vind u HIER op onze website.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Parousia Wijchen vindt u HIER op onze website.

Beloningsbeleid

Parousia Wijchen heeft momenteel 1 betaalde kerkelijk werker die naar werk wordt beloond. Parousia Wijchen heeft een jeugdwerker voor 16 uur per week in dienst. Bestuurs- of commissieleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van activiteiten

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente, waarbij zij zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelt voor alle activiteiten.

Financiële verantwoording 2019

 

 

Definitief

 

 

2019

Baten

 

 

Bijdragen

 

63.148

Collecten

 

  6.692

Overige inkomsten

 

1

 

totaal baten

 69.842

 

 

 

Lasten

 

 

Gemeentewerk en kerkdiensten

 

53.155

Huisvestingskosten

 

12.000

Overige beheerskoste

 

697

 

totaal lasten

65.852

 

 


x
Inloggen voor leden