Visie

Mission Statement

Huisgezin van God, open naar iedereen!

Visie

De Evangelische Gemeente Parousia Wijchen is een huisgezin van God waar ruimte is voor aanbidding, onderwijs en relaties.                                                  Een persoonlijke relatie met God is daarbij de basis.

 

Wij willen...

-  Hem dienen in het besef van afhankelijkheid van de Heilige Geest Die in 
   ons en door ons heen werkt.

-  elkaar in liefde dienen en de relaties met elkaar onderhouden.

-  jong en oud welkom heten en ze aansporen tot navolging van Christus.

-  Gods Woord centraal stellen en eenieder toerusten door bijbelgetrouw
   onderwijs.

-  elkaars gaven en talenten ontdekken en elkaar stimuleren om deze in te
   zetten en te ontwikkelen.

-  het evangelie doorgeven aan onze directe omgeving.

-  actief en persoonlijk betrokken zijn bij wereldwijde zending.

-  kerk voor de buurt zijn voor Wijchen en omstreken.

...totdat Hij komt

 

Klik op onderstaande link om onze grondslag en geloofsbelijdenis te lezen. 

Grondslag en geloofsbelijdenis


x
Inloggen voor leden