top of page

Als ABC gemeente zijn we ook erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder staan de gegevens volgens de richtlijn van ANBI:
 

ANBI Transparantie

Naam ANBI: Evangelische Gemeente Parousia Wijchen

Naam landelijke kerkgenootschap: Unie ABC

RSIN/Fiscaal nummer: 824201279

KvK nummer: 75968401

Website adres: www.parousiawijchen.nl

E-mail: info@parousiawijchen.nl

Adres: Roerdompstraat 76 6601 DL Wijchen 

Statutair bestuur van het kerkgenootschap

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door een raad van oudsten, bijgestaan door overige bestuurders, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.


Beloningsbeleid

Parousia Wijchen heeft momenteel 1 betaalde kerkelijk werker (0,2 FTE gemiddeld) die naar werk wordt beloond. Parousia Wijchen heeft een jeugdwerker in dienst. Bestuurs- of commissieleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. ​

Activiteitenverslag

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente, waarbij zij zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelt als vrijwilliger voor alle activiteiten

Hoofdlijnen beleidsplan

Zie beleidsplan

Doelstelling

Zie doelstelling

Logo ANBI

Financiële verantwoording 2022

Baten

Bijdragen € 50.266

Collecten € 4.494

Overige inkomsten € 4

Totaal Baten € 54.763

Lasten

Gemeentewerk en kerkdiensten € 38.879

Huisvestingskosten € 12.850

Overige beheerskosten € 610

Totaal Lasten € 52.339

Begroting 2023

Baten

Bijdragen € 47.300

Collecten € 4.027

Overige inkomsten € -

Totaal Baten € 51.327

Lasten

Gemeentewerk en kerkdiensten € 36.592

Huisvestingskosten € 14.135

Overige beheerskosten € 600

Totaal Lasten € 51.327

bottom of page