top of page

Financiële Verantwoording en Begroting 

Financiële verantwoording 2022

Baten

Bijdragen € 50.266

Collecten € 4.494

Overige inkomsten € 4

Totaal Baten € 54.763

Lasten

Gemeentewerk en kerkdiensten € 38.879

Huisvestingskosten € 12.850

Overige beheerskosten € 610

Totaal Lasten € 52.339

Begroting 2023

Baten

Bijdragen € 47.300

Collecten € 4.027

Overige inkomsten € -

Totaal Baten € 51.327

Lasten

Gemeentewerk en kerkdiensten € 36.592

Huisvestingskosten € 14.135

Overige beheerskosten € 600

Totaal Lasten € 51.327

bottom of page