top of page
Strand zonsondergang

Doelstelling en visie

Doelstelling

Parousia Wijchen is een plaatselijk kerkgenootschap die aangesloten is bij de Alliantie van Baptisten en Cama Gemeenten (ABC gemeenten). In onze statuten staat dit als volgt omschreven “De gemeente heeft zich met soortgelijke gemeenten verenigd in de als kerkgenootschap ingeschreven Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten.“ (Artikel 1b van de Statuten).

De statuten van de Parousia Wijchen hebben o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De statuten vindt u hier.

De Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Parousia Wijchen.

Visie

De Evangelische Gemeente Parousia Wijchen is een plaats van ontmoeting met God en met elkaar.

 

Wij willen...

-  God dienen

-  jong en oud welkom heten

-  er voor elkaar zijn en relaties opbouwen

-  Bijbels onderwijs geven en beleven

-  elkaars gaven en talenten ontdekken en inzetten

-  oog hebben voor de buurt maar ook voor plaatsen ver weg

...totdat Jezus komt

bottom of page